CẢI ĐỎ THỦY SINH

Liên hệ

Mô tả:

Cải đỏ thủy sinh là một dòng cây rất đẹp và mới lạ, vừa được lai tạo nhân giống gần đây. Ngoài các cây lá đỏ truyền thống thì đây là một lựa chọn mới cho người chơi. Cây thường được trồng ở vị trí trung cảnh. Trong môi trường nước và ánh sáng tốt cây sẽ phát triển có màu đỏ đẹp rực rỡ.

Caido 3

1 – Mô tả chung

Cải đỏ thủy sinh là một dòng cây rất đẹp và mới lạ, vừa được lai tạo nhân giống gần đây. Ngoài các cây lá đỏ truyền thống thì đây là một lựa chọn mới cho người chơi. Cây thường được trồng ở vị trí trung cảnh. Trong môi trường nước và ánh sáng tốt cây sẽ phát triển có màu đỏ đẹp rực rỡ.

2 – Thông tin

  • Tên thường gọi: Cải đỏ
  • Ánh sáng: cao
  • Dinh dưỡng: trung bình – nhiều
  • Nhiệt độ: 22-28 độ C
  • Co2: trung bình
  • Tốc độ phát triển: trung bình – nhanh
  • Vị trí thường trồng: trung cảnh, hậu cảnh, điểm bố cục khe đá hoặc gốc lũa

Xuất xứ: Trung Quốc

Caido 2

0969.00.60.88