Dailieu 1

1 – Mô tả chung

Cây đại liễu là một loại cây rất đẹp trong bể thủy sinh. Ở môi truờng cạn, chúng có lá màu tím sẫm hoặc thậm chí đỏ, ra hoa màu tím rất đẹp và có chiều cao tương đối. Khi xuống nước thì lá cây bắt đầu chuyển sang màu xanh, mọc tốt nhất khi buộc vào một giá thể và không cắm rễ xuống nền.

Cây không cần quá nhiều ánh sáng và chất dinh dưỡng.

Với môi trường không có Nitrate và Phosphate (No3 và PO4) cây có màu xanh sáng. Trong môi trường thừa chất dinh dưỡng cây có màu tím hoặc đỏ.

Dailieu 2

2 – Thông tin

  • Độ khó trồng: Dễ.
  • Tốc độ phát triển: Nhanh.
  • Chiều cao: 4 – 7 cm.
  • Tán rộng: 5 – 10 cm.
  • Yêu cầu ánh sáng: Trung bình.
  • Độ cứng: Từ mềm đến rất cứng.
  • Yêu cầu CO2: trung bình
  • Độ pH: 5.5 – 8.
  • Nhiệt độ: 20-28 °C.

Xuất xứ: Việt Nam

0969.00.60.88