Hắc quần

5.000 

Mô tả:

· Tên khoa học: Gymnocorymbus ternetzi
· Tên khác: Black Tetra, cá Hắc quần
· Họ: Characidae
· Nguồn gốc: Rio Paraguay, Rio Guapore, Bolivia
· Kích thước trưởng thành: 2 inches (5.5 cm)
· Tập tính sinh hoạt: Hoà bình, sống chung với cộng đồng
· Tuổi thọ: 5 năm
· Kiểu bơi: Ở tầng giữa
· Thgức ăn: Động vật ăn tạp, ăn đa số các loại thức ăn
· Sinh Sản: Đẻ trứng phân tán.
· Chăn sóc: Dễ
· pH: 5.8 – 8.5
· Độ cứng nước: to 30 dGH
· Nhiệt độ: 68-79 F (20-26 C)

0969.00.60.88