NỐI SỦI OXY CHỮ T – CHIA SỦI OXY

1.000 

Mô tả:

Dùng để chia oxi từ máy đến các cục sủi, lọc bio,…

Hỗ trợ rất tốt trong việc tạo môi trường ổn định cho bể, đảm bảo sự cân bằng vi sinh.

Dùng để chia oxi từ máy đến các cục sủi, lọc bio,…

Hỗ trợ rất tốt trong việc tạo môi trường ổn định cho bể, đảm bảo sự cân bằng vi sinh.

Xuất xứ: Trung Quốc

0969.00.60.88