Raydaimini2

1 – Mô tả chung

Ráy lá dài mini đúng như tên gọi, chúng có hình dáng cây, lá giống với ráy lá dài chỉ khác một điều là chúng nhỏ hơn. Với đặc điểm dễ trồng, khỏe đẹp, không cần phân nền, không yêu cầu ánh sáng mạnh, không cần CO2… thường được gắn vào lũa, đá, thích hợp với các bể kích thước >30 hoặc làm trung cảnh.

Ráy lá dài mini vẫn sống tốt dù không có phân nền và CO2 nhưng nếu có phân nền hoặc bổ sung phân nước thì cây sẽ nhanh ra chồi non và lá xanh mướt hơn.

Raydaimini3

2 – Thông tin

  • Tên thường gọi: Ráy lá dài mini
  • Nhiệt độ thích hợp: 18-30 độ
  • Yêu cầu ánh sáng: Thấp, trung bình
  • Yêu cầu dinh dưỡng: Thấp, trung bình
  • Yêu cầu CO2: không cần CO2 tuy nhiên nếu có CO2 nhiều cây sẽ phát triển tốt hơn lá xanh mướt hơn
  • Tốc độ phát triển: Chậm
  • Độ khó: Dễ
  • Vị trí trong bể: Hậu cảnh, trung cảnh
0969.00.60.88