Votvuong3 Votvuong2

Vợt Cá Cảnh Vợt Bắt Cá Tép Cho Bể Cá Cảnh

Loại Đẹp Lưới Mịn – Siêu Mềm – Giá rẻ

Công dụng:

– Vợt Cá Cảnh Vợt Bắt Cá Tép siêu nhỏ, lưới vợt siêu mịn

– Dùng vớt , vợt tép mà không vướng cây gây ảnh hưởng đến bố cục.

0969.00.60.88